Klefstad gård


Klefstad har varit en boplats sedan 1000-talet. År 1469 är det första gången omnämnt skriftligen som Klifstadha. Själva gården är från 1600-talet och bestod fram slutet av 1800-talet av tre arrendegårdar under det närliggande godset Ekenäs.

Familjen Jonsson bodde på Klefstad och Jonas Petter Jonsson köpte gården 1893. Omedelbart genomförde han stora förändringar, som att ersätta de gamla ladugårdarna med en ny stor ladugård för ca 20 kor med ungdjur, bygga en loge 1897 samt år 1905 uppföra en ny mangårdsbyggnad - delvis av virket från de gamla gårdshusen. Restaurangbyggnaden hade uppförts redan under 1700-talet.

Jonas Petter Jonsson avled 1911, endast 45 år gammal, och lämnade då gården till sonen Fritz som bara var 18 år. Fritz hade därför ingen möjlighet att utbilda sig, utan fortsatte lantbruksdriften med sin mamma Alma. Fritz gifte sig med Elsa 1929 och tillsammans fick de barnen Birger 1930 och Britt 1932. Med båda sina föräldrar i livet hade Birger helt andra förutsättningar, och fick därmed förmånen att gå i Linköpings läroverk och ta studenten 1949. Därefter utbildade sig Birger till agronom och var färdig 1956. Ett år senare övertog Birger gården och startade smågrisproduktion, som han utvecklade till en besättning om 100 suggor.

Parallellt med gårdsdriften undervisade Birger under vinterhalvåret på Skurup. När Birger och Märtha träffades på en dans 1959 blev de snart ett par. Året därpå gifte de sig och flyttade till Klefstad där de tillsammans har uppfostrat fem barn.