Klefstad gårdMärtha Jonsson Lanthushållslärare* och krögare

Märtha flyttade redan 1960 till Klefstad från Skillinge på Österlen, och läste därefter till lanthushållslärare på Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 1961-1964. Märtha har arbetat som hemkonsulent och konsumentvägledare i Linköping - samt ritat kök för privatpersoner under 70- och 80-talen. Märtha ser möjligheter i allt och har ritat om de flesta hus på gården, så att byggnaderna på ett varsamt sätt har förvandlats från dåtidens ekonomibyggnader till dagens verksamhet.

Birger Jonsson Agronom

Birger läste på Ultuna 1951-1956 och övertog därefter gården efter sin far. Under 50-talet undervisade Birger på Skurup i Skåne, där han 1959 träffade Märtha. Birger undervisade på Vreta Klosters lantbruksskola, arbetade som lekmannarevisor för Odal, Slakteriförbundet och Kontrollhudar, samt satt i Farmeks styrelse. Genom hela sin tid på Klefstad tog Birger fasta på ny teknik och nya metoder och gick i bräschen för utveckling. Exempel på detta är när Birger investerade i solceller på den nybyggda maskinhallen 1981, samt en dator samma år. Birger lämnade oss 2017 men kvar finns idéerna och tekniken - ett arv vi försöker vårda på bästa sätt.

Både Märtha och Birger arbetade i perioder heltid som bönder på gården, där produktionen har växlat mellan mjölkkor, köttdjur och svin. Sedan 1986 drev de tillsammans Klefstad gårdsrestaurang som sedan gått över i rum och frukost.


Elina Jonsson


Dottern Elina har tagit över gården och driver den tillsammans med Märtha vidare i samma anda - ibland på distans då hon periodvis arbetar utomlands.


*Utbildningen till lanthushållslärare upphörde 1977, men omfattade i korthet hushållsekonomi, textilkunskap, matlagning, konservering, bakning och trädgårdsplanering. I och med dagens nyväckta intresse för mat utan tillsatser och miljömedveten livsstil blir dessa kunskaer alltmer eftertraktade. Läs mer om vikten av dåtidens utbildning för övergången från bondesamhället till industrisamhället.

Uppsala Universitet Fackskolan för huslig ekonomi

Cornell University What Was Home Economics
Cornell University Vad var huslig ekonomi [översatt via google translator]